Maak je inkomsten en uitgaven inzichtelijk

Het is sowieso een aanrader om je inkomsten en uitgaven inzichtelijk voor jezelf te maken. Bijvoorbeeld middels een excel-bestand. Het vergemakkelijkt je zicht op de diverse kosten en je kunt dan makkelijk nagaan waar je eventueel nog op zou kunnen bezuinigen. Er zijn diverse opties om zo’n inzicht te creëren. Je kunt dit bijvoorbeeld op jaarbasis doen. Maar ook op basis van andere periodes, zoals per week of per maand.

Mijn voorkeur is uitgegaan naar per maand. Ik heb bijvoorbeeld een prognose gemaakt op maandbasis voor heel 2022 waarin ik onze verwachte inkomsten en onze verwachte uitgaven heb opgesomd. Met uiteindelijk een totaal verwacht ‘resultaat’. Dit is te zien op de foto. Op de foto is overigens een overzicht van het 1e halfjaar te zien vanwege de leesbaarheid van de foto. Het verwachte (oftewel geprognotiseerde) resultaat in dit overzicht is €2.320,20 (de getallen in dit overzicht zijn overigens fictief!).

Naast de prognose-kolommen heb ik de realisatie-kolommen van diezelfde maand gezet. Hier zet ik aan het eind van iedere maand de werkelijk gemaakte inkomsten alsook de werkelijk gemaakte uitgaven in. Zodat meteen te zien is waar de eventuele uitschieters zitten ten opzichte van de verwachte inkomsten en/of uitgaven. En zo kun je dus eventueel snel anticiperen. Zoals je ziet is het resultaat t/m juni €1.599,65. Dat is dus minder dan de prognose.

Die vermindering is te verklaren door een extra uitgave in de maand maart. De onverwachte €860,- is de hoofdoorzaak! Dit kan bijvoorbeeld een betaling voor de vakantie zijn geweest die je niet had ingecalculeerd. Maar zo hou je het wel inzichtelijk en verklaarbaar voor jezelf.

En als aan het eind van de maand blijkt dat je meer inkomsten dan uitgaven hebt gehad, zet je dat positief resultaat (of een gedeelte) op de spaarrekening.

Mocht je een beetje met Excel kunnen werken en mijn overzicht willen proberen om er je eigen ‘inzicht’ van te maken, vind je hier het bestand (dit is wel voor het gehele jaar): Prognose realisatie 2023

En nogmaals even ter kennisgeving: de cijfers in het overzicht zijn fictief! Het is puur om je een voorbeeld van een overzicht te laten zien.

Terug naar tips