Middeling belasting bij sterk wisselende inkomsten

Middeling belasting bij sterk wisselende inkomsten.

Als je sterk wisselende inkomsten hebt gehad in 3 aansluitende jaren, dan kun je gebruik maken van de middeling bij de Belastingdienst. Wisselende inkomsten zijn bijvoorbeeld mogelijk door een wisseling van baan, het verliezen van je baan, door een ontvangen transitievergoeding, enz. Zo zijn er dus vele redenen voor wisselende inkomsten. In zo’n geval heb je 1 (of 2) jaar teveel belasting betaald ten opzichte van de andere 2 (of 1) jaar. Dit verschil mag je dan ‘middelen’. Je telt de 3 jaarinkomens bij elkaar op en deelt dit dan door 3.

Middeling belasting bij sterk wisselende inkomsten

Vervolgens reken je uit hoeveel belasting je had moeten betalen over dit gemiddelde. En daarna vergelijk je dit met de werkelijk betaalde belasting over de 3 jaar. Je kunt dit overigens ook doen via www.berekenhet.nl/modules/werken/middeling-inkomen-box1. Als de totaaluitslag van de nieuwe bedragen lager is dan die van de betaalde bedragen en is het verschil groter dan €545.-, dan heb je recht op een teruggaaf. Dit kan je bewerkstelligen via het formulier Verzoek om middeling Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen maar je gegevens in te vullen en de 3 jaar opvolgende jaren te vermelden waar je over wilt middelen. Vervolgens stuur je het formulier op naar het adres die op je definitieve aanslag inkomstenbelasting staat. Deze regeling gaat overigens verdwijnen per 2025.

Dus als je sterk wisselende inkomsten hebt gehad in 3 aansluitende jaren, maak dan gebruik van de middeling bij de Belastingdienst! Dat levert een mooie besparing op.

Terug naar tips