Eigen risico verhogen bij je zorgverzekering

Aan het eind van het jaar is het altijd slim om weer naar je zorgverzekering te kijken. Ben je bijvoorbeeld al 3 jaar op rij niet boven de €385,- uitgekomen m.b.t. je eigen risico, dan is het slim om je eigen risico eventueel, en als mogelijk, te verhogen.

Zo kun je bijvoorbeeld je eigen risico verhogen naar €885,-. Bij meerdere zorgverzekeringen kan dat een premiekorting van afgerond €20,- per maand betekenen. Op jaarbasis is dat dus, in dit voorbeeld, een besparing van € 240,-. De eigen risico verhoging is dus €500,- maar daar tegenover staat een premiekorting van €240,-.

In het allerergste geval, dus als er veel medische kosten zijn dat jaar, loop je dus dan eigenlijk een risico van €260,- aan extra kosten. In mijn geval pakt deze eigen risico verhoging en de daarbij behorende premiekorting al jaren goed uit. En heb ik al heel wat geld hiermee bespaard.

Kortom, bekijk je eigen medische situatie en vergelijk bijvoorbeeld de laatste 3 jaar en maak dan een beslissing m.b.t. het eigen risico bedrag. Het kan een leuke besparing opleveren.

Terug naar tips